seatr* Akzaman Lojistik deniz taşımacılığı hizmetleri ile en kısa sürede, her türlü yükünüzün nakliyesini gerçekleştirir. Taşımacılık hizmetleri kara taşımacılığı ile sınırlanmamaktadır. Hizmetlerimiz arasında denizyolu ve nehir yolu taşımacılığı da bulunmaktadır. Bu çalışma dalıyla denizyolu taşımacılığı ekibimiz ilgilenmektedir.
* Akzaman Lojistik, müşterilerine, denizyolu ve iç suyolu ( nehir yolu ) taşıma hizmetlerini en düşük navlun fiyatlarıyla sunmaktadır.
* Denizyolu taşımacılığının yaygın olmasının başlıca nedenleri maliyetlerin düşük, taşımanın güvenilir ve kıtalararası taşımanın mümkün olmasıdır.
Akzaman Lojistik ’in deniz taşımacılığı ekibi, yük taşımacılığıyla ilgili aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.* Taşıma belgelerinin hazırlanması
* Navlunun hesaplanması;
* Yükün limanlarda muhafaza ve korunması;
* Konteynir taşımacılığı;
* Gümrükleme işlemleri;
* Karantina prosedürleri;
* Limanlarda forwarding hizmetleri;
* Gemi kiralatma;
* Nehir-deniz taşımacılığı;
* Danışmanlık hizmetleri.Çoğu zaman denizyolu taşımacılığı, kombine taşımacılığını oluşturan öğelerden biri olmaktadır. Bu nedenle denizyolu departmanı, şirketin bütün bölümleri ile sıkı bir işbirliği içindedir